Asigurare de răspundere a transportatorului pentru marfă transportată în calitate de cărăuș (C.M.R.)

Asigurare de răspundere a transportatorului pentru marfă transportată în calitate de cărăuș (CMR). Obiectul asigurării CMR îl constituie răspunderea companiilor ce efectuează transporturi naționale sau internaționale cu vehicule (care sunt menționate expres în poliță de asigurare), pentru avarierea sau distrugerea mărfurilor încredințate pentru transport.

Obiectul asigurării CMR îl constituie răspunderea companiilor ce efectuează transporturi naționale sau internaționale cu vehicule (care sunt menționate expres în poliță de asigurare), pentru avarierea sau distrugerea mărfurilor încredințate pentru transport.

Fac obiectul asigurării numai răspunderile ce îi revin transportatorului în calitate de cărăuș pentru pagube produse mărfurilor transportate cu vehicule, potrivit prevederilor de la art.17 și 23 din „Conventia privind contractul pentru transportul internațional de mărfuri pe șosele (C.M.R.)”, atât pe teritoriul României, cât și în afara acestuia.

Asigurarea acoperă riscurile de avariere sau de pierdere a mărfurilor, conform Convenției referitoare la contractul de transport internațional de mărfuri pe șosele (CMR), precum și cheltuielile pentru apărarea împotrivă pretențiilor nejustificate formulate împotrivă transportatorului, limitarea sau evitarea avariilor sau pierderilor materiale, precum și salvarea mărfii care a suferit avarii.

Vă rugăm să citiți condițiile de asigurare aferente societății de asigurare la care doriți încheierea poliței !