Contractul de asigurare casco

Contractul (polița) de asigurare auto cuprinde elemente juridice, economice și tehnice. Din această cauză contractul trebuie citit cu deosebită atenție. Clauzele referitoare la drepturile și obligațiile asiguratului trebuie înțelese foarte bine înainte de semnarea contractului și este recomandată consultarea societății de asigurări în cazul în care există chestiuni neclare sau probleme de interpretare.

Contractul de asigurare auto este compus din:

 • polița de asigurare;
 • clauzele contractuale;
 • anexe.

Ce cuprinde polița de asigurare

Fie că este vorba despre RCA sau CASCO, polița de asigurare auto este, de regulă, o pagină formular care cuprinde:

 • identificarea acestuia (nume, prenume, adresă, act de identitate, cod numeric personal, telefon);
 • identificarea autoturismului (număr de înmatriculare, serie sașiu, an de fabricație, cilindree, puterea motorului, felul, tipul, culoarea), mai precis toate datele referitoare la identificare ce se găsesc în certificatul de înmatriculare al autoturismului sau în cartea de identitate a acestuia;
 • riscurile pentru a căror acoperire optați (avarii, avarii și furt, etc.).
 • suma asigurată a autoturismului;
 • prima de asigurare auto și modalitatea de plată a acesteia (integral sau în rate); în cazul plății în rate se menționează exact termenele de plată;
 • mențiuni speciale (riscuri ce se adaugă sau se exclud față de cele menționate în clauzele contractuale, cesiuni, etc.);
 • data emiterii poliței;
 • semnăturile ambelor părți (asigurat și asigurator) și ștampila asiguratorului;
 • mențiuni referitoare la documentele incluse în contractul de asigurare (condițiile de asigurare, copii după anumite documente, poze ale autoturismului la data întocmirii poliței, etc.).

Clauzele contractului de asigurare

Sunt denumite, de regulă, condiții de asigurare și cuprind, în principal, elementele descrise în capitolul referitor la modul de alegere a unui contract de asigurare (drepturi, obligații, riscuri acoperite, excluderi, modalități de despăgubire).

Anexele sunt, de regulă, copii ale documentelor autoturismului (certificat de înmatriculare sau carte de identitate), tabel cu autoturismele cuprinse în asigurarea auto (dacă un asigurat deține mai multe autoturisme în proprietate).