Cum și când se plătesc despăgubirile

Asigurarea auto de avarii
Avariile produse autotuvehiculelor pot fi:

 • parțiale
 • totale

Avariile parțiale presupun:

 • repararea părților deteriorate în cazul unui eveniment asigurat;
 • înlocuirea părților distruse și/sau care nu se mai pot repara, în cazul când repararea este mai costisitoare decât înlocuirea.

Despăgubirea avariei parțiale constă în plata reparațiilor, inclusiv a înlocuirilor de părți distruse și/sau deteriorate care este egală cu costul materialelor și a manoperei înglobate în procesul de repunere a autoturismului în starea inițială (înainte de producerea evenimentului).
Valoarea despăgubirii nu poate depăși suma stabilită în asigurarea auto.
În cazul în care costul reparației depășește valoarea sumei asigurate, despăgubirea constă în plata sumei asigurate.

Avaria totală presupune înlocuirea autoturismului declarat epavă. Despăgubirea avariei totale constă în plata contravalorii sumei asigurate.

În ambele cazuri, din valoarea sumei asigurării auto se va scădea valoarea părților din autoturism care se pot recupera și valoarea de deșeu a părților autoturismului care se valorifică la unități specializate.

Procedura de despăgubire
Procedura de despăgubire în cazul unei avarii presupune parcurgerea cel puțin a următoarelor etape:

 • anunțarea societății de asigurare, în termen de 48 de ore, în legătură cu producerea unui eveniment asigurat;
 • prezentarea la cea mai apropiată reprezentanță a societății de asigurare auto pentru depunerea unei declarații referitoare la evenimentul în urmă căruia au rezultat avarii ale autoturismului (data, locul, împrejurările, autovehicule implicate, estimarea valorii pagubei) și a procesului verbal întocmit de poliție;
 • întocmirea unui proces verbal de constatare a părților deteriorate și/sau distruse de către reprezentantul societății de asigurare, în prezența asiguratului și a unui reprezentant al unității service care va efectuă reparația; după constatare reprezentantul societății de asigurare da acordul unității service pentru începerea reparației; societatea de asigurare deschide un dosar de daună;
 • efectuarea reparației;
 • transmiterea devizului de reparație (costuri de materiale și manoperă) de către unitatea service către societatea de asigurări;
 • încheierea dosarului de daună de către societatea de asigurare; este important de știut că una din piesele necesare la încheierea dosarului de daună este declarația asiguratului prin care consimte că nu mai are pretenții în legătură cu valoarea despăgubirii;
 • plata despăgubirii (contravalorii reparației) către unitatea de service auto.

Perioada de timp după care se efectuează plata despăgubirii diferă de la o societate la alta. Această perioadă se măsoară fie de la data înregistrării daunei, fie de la data încheierii dosarului de daună, și variază între 15 și 30 de zile. Termenul este de altfel menționat în clauzele contractuale ale asigurării.

Perioada de despăgubire se poate prelungi dacă împrejurările care avut loc evenimentul nu au fost elucidate timp scurt.

În cazul avariilor suferite străinătate de despăgubire este asemănătoare.

Reparațiile se pot efectua în străinătate numai cu acordul prealabil societății de asigurare.

Plata despăgubirilor se poate face în valută.

Asigurarea de furt
Furtul asigurat poate fi:

 • parțial
 • integral

Furtul parțial constă în furtul unor părți componente sau accesorii ale autoturismului: oglindă retrovizoare, roată de rezervă, radiocasetofon, accesorii de telefonie mobilă, etc.. Pentru a se acordă despăgubiri, furtul unor părți din autovehicul trebuie să fie un furt prin efracție (forțări de uși, geamuri, portbagaj).
Procedura de despăgubire

 • reclamarea furtului la poliție și obținerea unui proces verbal de constatare;
 • anunțarea societății de asigurare;
 • transmiterea procesului verbal de constatare de la poliție către societatea de asigurare și întocmirea unei declarații referitoare la părțile furate, părțile deteriorate cu ocazia furtului și estimarea valorii pagubei;
 • societatea de asigurare deschide un dosar de daună;
 • dacă în termen de 30 până la 60 de zile poliția confirmă că părțile de autoturism nu au fost găsite, societatea de asigurare dispune plata acestora către unitatea service care înlocuiește părțile furate; în cadrul acestei operațiuni se despăgubesc și părțile autovehiculului care au fost avariate cu ocazia furtului.

ATENȚIE ! În cazul în care părțile furate au fost găsite după plata despăgubirii, asiguratul este obligat să înapoieze despăgubirea primită.

Furtul integral constă în furtul întregului autoturism, iar procedura de despăgubire este identică cu cea prezentată mai sus. Și în acest caz, dacă autoturismul se recuperează după plata despăgubirii, asiguratul trebuie să returneze despăgubirea primită.

FOARTE IMPORTANT DE REȚINUT ! După plată fiecărei despăgubiri suma sigurata a autoturismului se diminuează cu valoarea despăgubita.
Este indicat că, după fiecare despăgubire, să solicitați reactualizarea sumei asigurate (aducerea la zi a valorii autoturismului). Această operațiune se efectuează prin plată unei prime de asigurare suplimentare. Altfel riscați că, după daune consecutive, să nu mai puteți fi despăgubiți deoarece sumă asigurată a autoturismului s-a micșorat simțitor.

Asigurarea auto RCA

Asigurarea auto RCA va conferă transferarea obligației de despăgubire a daunelor produse unei terțe persoane către societatea de asigurare. În acest caz obligația dvs. este de a face dovadă asigurării RCA organului de poliție care încheie procesul verbal al evenimentului și, eventual, a confirmă societății de asigurare împrejurările în care accidentul a avut loc. Dacă autoturismul dvs. a suferit o avarie din cauza unei terțe persoane, va trebui să va adresați societății la care este asigurată persoană vinovată de producerea evenimentului, iar procedura de despăgubire este asemănătoare cu cea prezentată la asigurarea de avarii.

Asigurarea auto Carte Verde

Daunele pe care le produceți unei terțe persoane, cu autoturismul dvs., în afară teritoriului României sunt plătite de către societatea de asigurare la care ați încheiat contractul de asigurare. În cazul unui accident trebuie să faceți dovadă Cărții Verzi organelor care cercetează evenimentul (poliție, agent de asigurare al păgubitului). autoturismul dvs. fost avariat din unei persoane străine, teritoriului României, trebuie procedați conform instrucțiunilor societății de asigurare de la care cumpărat Verde. De asemenea, acest caz, dețineți o asigurare de avarii teritoriului , de despăgubire este cea de la asigurarea auto de avarii.