UNSAR – Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România

Uniunea Natională a Societătilor de Asigurare și Reasigurare din România – UNSAR este o organizație profesională constituită în anul 1994, în bază OG 26/2000 privind asociațiile și fundațiile. Uniunea a luat fiintă la inițiativă unui grup de 13 companii de asigurare și reasigurare, iar în prezent numără 21 de membri cu drepturi depline, precum și 4 membri asociați.

UNSAR este o organizație neguvernamentală, apolitică, independentă, cu caracter nelucrativ, creată în scopul dezvoltării și extinderii colaborării și cooperării în domeniul asigurărilor și reasigurărilor.

Principalele obiective al activitătii UNSAR vizează apărarea și reprezentarea intereselor asigurătorilor și reasiguratorilor din România, membri ai Asociației, participarea la imbunătătirea cadrului legislativ existent în domeniul asigurărilor, inițierea de soluții legale adecvate cu privire la modificările legisla?iei în vigoare, promovarea activitătii de asigurări din România, promovarea dezvoltării cât mai durabile a industriei asigurărilor pe plan intern și internațional.

Organul suprem de conducere al UNSAR îl reprezintă Adunarea Generală a membrilor Uniunii, iar activitatea operatională desfăsurată între două Adunări Generale este asigurată de un Comitet de Direcție compus din șapte membri.

Președinția UNSAR este asigurată de compania aleasă de Adunarea Generală, să exercite această funcție. Președintele este reprezentantul societătii care deține Presedinitia UNSAR.

În cadrul Asociației își desfăsoară activitatea mai multe Secțiuni și Comisii care se întrunesc periodic pentru a dezbate probleme tehnice curente ale activitătii Uniunii și a propune conducerii Asociației soluții de rezolvare a acestora. Secțiunile sunt conduse de către Responsabili ai Secțiunilor , persoane desemnate de Comitetul de Direcție al UNSAR.

UNSICAR – Uniunea Națională a Societăților de Intermediere și Consultanță în Asigurări din România

UNSICAR a luat ființă în Septembrie 2000, la inițiativa unui grup de 12 societăți de intermediere și consultanță în asigurări, că organizație non profit, neguvernamentală și apolitică, având personalitate juridică în conformitate cu O.G.26/2000.

Scopul uniunii constă în sprijinirea membrilor săi în creșterea recunoașterii publice a rolului activității intermediarilor și consultanților în asigurări;

Obiectivele Uniunii sunt:
a) Colaborarea cu societățile de asigurări și cu autoritatea de supraveghere a activității de asigurări în pregătirea bazelor legislative și tehnice în domeniul asigurărilor;
b) Crearea standardului de lucru, a normelor deontologice și urmărirea creșterii nivelului calitativ al serviciilor membrilor săi;
c) Susținerea membrilor în educarea și instruirea personalului propriu;
d) Susținerea intereselor legitime ale membrilor săi în relațiile cu terții, inclusiv instituțiile de stat și mass-media;
e) Dezvoltarea relațiilor la nivel național și internațional cu alte asociații și organisme de profil.

B.A.A.R. – Biroul Asigurătorilor Auto din România

B.A.A.R. reprezintă asociația profesională care este membră a Consiliului Birourilor și care este formată din toate societățile de asigurare din România autorizate să practice asigurarea de răspundere civilă auto obligatorie și, după caz, și mandatate să elibereze documente de asigurare de răspundere civilă auto “Carte Verde”.

B.A.A.R. este Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România care acționează că Birou Național Carte Verde. Sistemul Internațional Carte Verde a fost înființat cu scopul de a ajută traficul internațional de vehicule și și acorde asistență necesară între vehiculele care provin din diferite state.

B.A.A.R. este avizat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în conformitate cu prevederile art. 25 (3) din Legea nr.32/2000. În prezent, B.A.A.R. este format din 10 societăți de asigurare:

 •  ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări
 •  ASIROM
 •  CITY Insurance
 •  EUROINS
 •  GENERALI România
 •  GROUPAMA Asigurări
 •  OMNIASIG Vienna Insurance Group
 •  UNIQA Asigurări

Conducerea B.A.A.R. se realizează de Adunarea Generală. Administrarea B.A.A.R., pentru punerea în aplicare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală și a prevederilor din Stătut, se realizează de Consiliul Director.

F.P.V.S – Fondul de Protecție a Victimelor Străzii

Fondul de Protecție a Victimelor străzii este o asociație profesională, fără scop lucrativ, ai cărei membri sunt toți asiguratorii care au dreptul să încheie pe teritoriul României asigurarea de răspundere civilă auto.

Fondul de Protecție a Victimelor Străzii (FPVS) este o asociație profesională non profit constituită din companiile de asigurări care au dreptul să practice asigurarea R.C.A. pe teritoriul României.

Fondul de Protecție a Victimelor Străzii (FPVS) este o asociație profesională non profit constituită din companiile de asigurări care au dreptul să practice asigurarea R.C.A. pe teritoriul României.

Printre atribuțiile principale ale Fondului se număra cea de plată a despăgubirilor pentru persoanele care au suferit prejudicii în urmă unor accidente de autovehicule produse pe teritoriul României și, în anumite condiții și pe teritoriul altor state, de autovehicule neasigurate sau neidentificate.

Fondul întocmește și actualizează permanent, pe bază datelor furnizate de asiguratori, lista reprezentanților de despăgubiri pe care aceștia i-au numit în statele din S.E.E. altele decât cele pe teritoriul cărora acționează.
În ceea ce privește cadrul legislativ, FPVS funcționează în bază Legii nr. 32/2000,
privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor și a Ordinului nr. 113.127/2006, pentru punerea în aplicare a Normelor privind Fondul de protecție a victimelor străzii.

APPA – Asociația Pentru Promovarea Asigurărilor

Fondul de Protecție a Victimelor străzii este o asociație profesională, fără scop lucrativ, ai cărei membri sunt toți asiguratorii care au dreptul să încheie pe teritoriul României asigurarea de răspundere civilă auto.

Fondul de Protecție a Victimelor Străzii (FPVS) este o asociație profesională non profit constituită din companiile de asigurări care au dreptul să practice asigurarea R.C.A. pe teritoriul României.

Fondul de Protecție a Victimelor Străzii (FPVS) este o asociație profesională non profit constituită din companiile de asigurări care au dreptul să practice asigurarea R.C.A. pe teritoriul României.

Printre atribuțiile principale ale Fondului se număra cea de plată a despăgubirilor pentru persoanele care au suferit prejudicii în urmă unor accidente de autovehicule produse pe teritoriul României și, în anumite condiții și pe teritoriul altor state, de autovehicule neasigurate sau neidentificate.

Fondul întocmește și actualizează permanent, pe bază datelor furnizate de asiguratori, lista reprezentanților de despăgubiri pe care aceștia i-au numit în statele din S.E.E. altele decât cele pe teritoriul cărora acționează.
În ceea ce privește cadrul legislativ, FPVS funcționează în bază Legii nr. 32/2000,
privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor și a Ordinului nr. 113.127/2006, pentru punerea în aplicare a Normelor privind Fondul de protecție a victimelor străzii.

IMA – Institutul de Management în Asigurări

Institutul de Management în Asigurări este o entitate specializată în educația profesională, fondată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, fosta Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA).

Institutul a căpătat o nouă legitimitate prin aprobarea de către Parlament a O.U.G. nr. 117/2007 pentru modificarea Legii nr.32/2000, în care se stipulează că atribuție a Consiliului ASF înființarea și coordonarea Institutului de Management în Asigurări (IMA), persoană juridică de drept privat, nonprofit.

IMA are că principal obiectiv asigurarea în mod unitar a pregătirii, perfecționării și specializării profesionale a persoanelor care lucrează în domeniul asigurărilor, precum și atestarea și coordonarea activității de calificare profesională a persoanelor care își manifestă intenția de a lucra în acest domeniu, în activități conexe asigurărilor și în domenii similare cu cel al asigurărilor.

Institutul de Asigurări

Institutul de Asigurări fost înființat de patru asociații profesionale din industria asigurărilor:

 • Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR)
 • Asociația Actuarilor din România(ARA)
 • Asociația de Drept a Asigurătorilor din România(ADAR)

Institutul de Asigurări funcționează că persoană juridică non-profit, instituție apolitica și non-guvernamentală.

Începând cu anul 2002, Institutul de Asigurări oferă programe educaționale în domeniul asigurărilor, cu caracter general cât și programe specializate pentru anumite profesii (subscriitor de riscuri, inspectori de asigurări, agenți, inspector de daune, actuar, analist de risc broker de asigurări, etc.).

Misiunea lor este de a oferi servicii de instruire și consultanță în industria asigurărilor și pensiilor private pe bază cerințelor celor care lucrează sau colaborează cu aceste domenii.

ARA – Asociația Română de Actuariat

Asociația Română de Actuariat („ARA”) a fost înființată în anul 2000, la inițiativa unui grup de actuari și altor persoane entuziaste din alte domenii.

ARA este o organizație profesională, neguvernamentală, apolitică, independentă, cu caracter nelucrativ creată în scopul promovării, dezvoltării și recunoașterii profesiei de actuar, precum și a individualizării și a includerii acestei profesii în Nomenclatorul M.M.P.S. acestei profesii.

Membrii ARA sunt în marea lor majoritate persoane tinere, cu pregătire matematică sau economică și care își desfășoară activitatea în principal în societățile de asigurări de viață sau generale.

Obiectul principal de activitate constă în recunoașterea, susținerea și promovarea profesiei de actuar în România precum și afirmarea și apărarea drepturilor tuturor actuarilor ori a persoanelor asimilate profesional acestora care își desfășoară activitatea în România.