Termenii și condiții

Datele de identificare ale S.C. Ritter – Broker de Asigurare și Reasigurare S.R.L.:

Societate cu răspundere limitată având capital social în valoare de 40.000 lei
Sediul social: Strada Vasile Lascăr nr. 209,bloc 31 A,scara 2,ap.35 Sector 2, București
Număr de ordine la Registrul Comerțului: J40 / 3925 / 2010
Cod unic de înregistrare 26782334
Autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară : 441 / 2010
Număr de înregistrare în Registrul Brokerilor: RBK – 632

Ritter Broker de Asigurare și Reasigurare SRL este înregistrată că operator de date cu caracter personal ANSPDCP sub nr. 34282. Persoana utilizator al site-ului, furnizor al datelor personale se bucură de toate prevederile legii nr. 677 / 2001 cu privire la protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Prezențele condiții stabilesc regulile de prestare a serviciilor pe cale electronică de către societatea Ritter Broker de Asigurare și Reasigurare, precum și regulile privind încheierea contractelor de asigurare prin intermediul paginii de internet www.asigura.eu. Folosirea serviciilor de pe site-ul www.asigura.eu este echivalentă cu acceptarea prezențelor Termene și Condiții.

1. Presterea serviciilor de asigurare prin Internet

1.1 Serviciile sunt prestate de societatea SC. Ritter Broker de Asigurare și Reasigurare S.R.L. denumită în continuare “Ritter” sau “Prestatorul de servicii” fiind broker de asigurare autorizat pentru a încheia contracte de asigurare. www.asigura.eu este marcă sub care funcționează compania Ritter Broker de Asigurare și Reasigurare.

1.2 Ritter este înregistrată în Registrul brokerilor de asigurare sub numărul: RBK – 632 de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

1.3 Datele de identificare Ritter Broker de Asigurare și Reasigurare: societate cu răspundere limitată cu sediul în București, adresă: Str. Vasile Lascăr, Nr. 209,Bl. 31A, Sc. 2, Ap. 45, Sector 2, Cod Poștal 020499;, având capitalul social: 40.000 RON, deținând Codul Unic de Înregistrare: 26782334, și Numărul De Ordine în Registrul Comerțului : J40 / 3925 / 2010.

2. Definiții

Prin definițiile folosite în prezențele Termene și Condiții trebuie înțeles:

-parolă – un șir de caractere pentru identificarea utilizatorului, stabilit de utilizator în scopul obținerii accesului autorizat la serviciile de pe pagină;
-denumirea utilizatorului (login) – adresă de email introdusă de către Utilizator, cu confirmare pe adresă de e-mail data de Utilizator, unde Utilizatorul, declară că adresă poștei electronice data de acesta nu încalcă drepturile unei terțe persoane, și toate eventualele litigii pe această bază vor fi soluționate fără participarea Ritter;
-logarea – identificarea de către pagină www.asigură.eu a Utilizatorului respectiv, care se loghează cu condiția scrierii de către utilizator a denumirii utilizatorului (login-ul) și a parolei;
-calculul – calcularea valorii ofertelor de asigurare în bază datelor oferite de Utilizator;
-pagină de internet – sistemul pagînilor www accesibile pe pagină de internet la adresa https://www.asigura.eu , reprezentând culegerea de documente statice și dinamice, conținând folderele grafice, script-urile și alte elemente unite prin relații reciproce, destinată pentru încheierii contractelor de asigurare.
– prestarea serviciilor pe cale electronică – efectuarea serviciilor, care au loc prin trimiterea și preluarea datelor cu ajutorul sistemelor teleinformatice, la cererea individuală a Utilizatorului, fără prezența în același timp a părților. utilizatorul – persoană fizică ce deține capacitatea deplină pentru efectuarea activităților juridice sau întreprinzătorul care folosește pagina de internet;
-contractantul – persoană fizică, juridică sau unitatea de organizare care nu deține personalitate juridică, care încheie contractul de asigurare și care este obligată să achite prima de asigurare;
-asiguratul – persoană, a cărei sănătate sau bunuri sunt protejate în baza contractului de asigurare;
-contractul de asigurare – contractul în bază căruia asiguratorul se obligă să îndeplinească serviciile stabilite în cazul apariției evenimentului prevăzut în contract, iar asiguratul de obligă să plătească prima;
-cookies – folderele text păstrate de browserul utilizatorului pe hardul calculatorului, care poate fi utilizat de operatorii paginii de internet pentru recunoașterea utilizatorilor și pentru a adapta la aceștia conținutul afișat;
-consumatorul – persoană fizică care efectuează activitatea juridică nelegata direct de activitatea economică sau profesională a acesteia (de ex. persoană care depune declarația de voința prin intermediul paginii sau cea care încheie contractul de asigurare);
-sistemul teleinformatic – dispozitivele informatice și de programare care colaborează între ele, asigurând procesarea și păstrarea precum și trimiterea și preluarea datelor prin rețeaua de telecomunicații cu ajutorul corespunzător pentru tipul respectiv al rețelei dispozitivului final .
3. Regulile de prestare a serviciilor pe cale electronică
3.1 Tipurile de servicii prestate
În cadrul paginii de internet, Ritter prestează servicii de intermediere a asigurărilor constând în încheierea în numele și în favoarea societăților de asigurări partenere a contractelor de asigurare.
Folosirea paginii și protejarea informațiilor transmise
3.2.1 Pagina de internet: www.asigura.eu poate fi folosită doar de persoanele majore, care au împlinit 18 ani deținând capacitatea deplină de a desfășura acțiuni juridice.
3.2.2 Folosirea paginii de internet este posibilă dacă în browserul de internet al Utilizatorului este activat serviciul java script și folderele cookies.
3.2.3 Pagina de internet este protejată cu ajutorul conectării cifrate folosind protocolul https. Transferul datelor personale precum și procesul de autorizare, dacă sunt utilizate, are loc cu ajutorul protocolului de securitate SSL – 256 biți. Ritter depune toate eforturile, pentru a asigura securitatea datelor trimise. Accesul la cont este protejat de login și parolă.
3.2.4 Parola trebuie păstrată într-un loc sigur sau memorată, Ritter nu își asumă răspunderea pentru eventualele daune provocate de punerea la dispoziție de către Utilizator a parolei și a numelui de utilizator persoanelor neautorizate.
3.2.5 Utilizatorul are posibilitatea de a încheia în orice moment utilizarea serviciilor prestate pe cale electronică.
3.2.6 Utilizatorul are posibilitatea în orice moment de a detecta și corecta erorile sale apărute la introducerea datelor prin modificarea datelor în secțiunea “Date cont”.

4. Reguli privind încheierea contractelor de asigurare

4.1 Activități legate de încheierea contractului

4.1.1 Contractul de asigurare este încheiat în baza:

-prezentelor Termene și Condiții,
-cererea de ofertă a Utilizatorului,
-ofertele Ritter adresate Utilizatorului,

4.1.2 Utilizatorul are obligația de a citi Termenele și Condițiile înainte de a completa cererea. Lansarea comenzii pe site-ul www.asigura.eu înseamnă acordul automat al Utilizatorului cu Termenele și Condițiile site-ului.

4.1.3 Utilizatorul va completa formularul pentru cererea de ofertă prin alegerea opțiunii “Comanda”. În baza informațiilor oferite de Utilizator, sistemul efectuează calculul primelor de asigurare de la companiile de asigurări cu care Ritter are contracte de mandat încheiate și care oferă serviciu de webservice pentru produsul solicitat de Utilizator.

4.1.4 Dacă Utilizatorului îi convine suma primei calculată de sistem, Utilizatorul alege varianta de plată a primei, după care completează câmpurile corespunzătoare referitoare la livrarea poliței de asigurare, și, după caz, la asigurat sau bun asigurat.

4.1.5 În cadrul cererii de ofertă Utilizatorul este obligat să declare următoarele:

cunoașterea Termenelor și Condițiilor,
corectitudinea datelor oferite de Utilizator,
acordul pentru procesarea datelor personale ale Utilizatorului.
Utilizatorul își poate exprima acordul pentru procesarea datelor personale ale acestuia pentru a fi folosite în marketing și telemarketing. Această declarație nu este obligatorie pentru încheierea contractului de asigurare.

4.1.6 Sistemul informatic Ritter analizează cererea de ofertă a Utilizatorului și pregătește automat oferta de asigurare, ce include date despre contractul de asigurare precum și informații privind valoarea și modalitatea de plată a primei de asigurare.

4.1.7 Ritter , salvează în contul personal al utilizatorului (creat pe site-ul www.asigura.eu) polițele și ofertele salvate.

4.1.8 Încheierea contractului de asigurare are loc în data intrării în contul bancar indicat a primei de asigurare sau a primei rațe, a plătii către curierul rapid agread de Ritter, ori în momentul confirmării plătii (pentru plată online).

4.1.9 Contractul de asigurare auto casco, prin folosirea paginii de internet poate fi încheiat de Utilizator doar dacă autovehiculul asigurat se află pe teritoriul României. În cazul încheierii contractului de asigurare auto casco, Utilizatorul este obligat să i se facă inspecția de risc a vehiculului asigurat în termen de patru zile de la data încheierii contractului, înainte de intrarea în valabilitate a poliței. Totodată va trimite pe cale electronică un set de poze (față cu numărul de înmatriculare, față – dreaptă, față stânga, spate stânga, spate-dreaptă, cu numărul de sașiu al mașinii și cu bordul mașinii fotografiat de pe bancheta din spate). Pe poze trebuie să fie clar menționat data la care au fost efectuate. Pe lângă poze sunt necesare copii electronice după: documentele de proveniență și înmatriculare ale vehiculului.

4.2 Costuri legate de încheierea contractului

Utilizatorul nu va suporta costuri suplimentare legate de încheierea contractului de asigurare, în afară de prima de asigurare, care se plătește în lei. Folosirea paginii de internet și expedierea poliței de asigurare nu sunt în sarcina utilizatorului.

4.3 Modalitatea de plată

4.3.1 Utilizatorul depune declarația privind alegerea modalității de plată a primei de asigurare. Pentru efectuarea plătii Utilizatorul poate alege tranzacția autorizata prin sistemul euplatesc.ro (plată online) sau plată (offline) prin plată în numerar către curierul agread de către Ritter ,la unul din sediile Ritter prin transferul bancar (plată OP).

4.3.2 Pentru efectuarea plătii, Utilizatorul este direcționat pe pagină securizată de internet a Euplatesc.ro , unde are loc autorizarea tranzacției. În cazul în care Utilizatorul alege plată offline, se salvează în contul acestuia (creat pe site-ul www.asigura.eu) în dreptul poliței respective decontul de plată ce se poate vizualiză și lista (cu un număr unic de referință folosit la efectuarea plătii).

4.3.3 Utilizatorul poate alege următoarele forme de plată pentru asigurare:

realizarea plătii online , autorizata prin Euplatesc.ro: – plată online cu : , Mastercard, Maestro;
realizarea offline: – cu numerar, transfer bancar , respectând instrucțiunile tipărite decontul de prime salvat contul dumneavoastră, cu mențiunea , primei trebuie loc înainte de decontul de prime, caz contrar se anulează nu poate fi .
4.3.4 După efectuarea are loc direcționarea Utilizatorului pe www..eu , unde este informația privind statutul tranzacției efectuate.

4.4 Confirmarea privind încheierea contractului

4.4.1 Ritter confirmă încheierea contractului de asigurarea prin informația corespunzătoare afișată pe pagina de internet după efectuarea plătii, în conformitate cu pct. 4.1.8. Polița devine activă după achitarea primei și contabilizarea plății în contul Ritter.Aceasta este un document electronic salvat în format PDF.

4.4.2 După încheierea contractului de asigurare, Ritter trimite prin curier documentul poliței de asigurare, la adresa indicată de Asigurat. În cazul asigurării obligatorii RCA, până la data primirii prin poștă a poliței, Asiguratul se poate servi de documentul poliței electronice împreună cu dovada de plată a primei de asigurare sau a primei rate.

5. Renunțarea Utilizatorului la contractul de asigurare

5.1 În legătură cu încheierea contractului de asigurare

folosind pagina de internet, Utilizatorul paginii de internet fiind asigurat are dreptul de a renunța la contractul de asigurare casco sau rca, în cazul înstrăinării vehiculului, respectând pct. 5.2, depunând în scris la Ritter, declarația corespunzătoare cu 20 de zile înainte de data denunțării. Restituirea se va face conform condițiilor generale de asigurare specifice companiei de asigurări la care a încheiat Utilizatorul asigurarea casco , rca sau orice alt tip de asigurare.

5.2 În cazul în care s-au înregistrat daune înainte de

reziliere, primele de asigurare pentru perioada rămasă până la expirare nu se mai restituie.

5.3 Asiguratul nu are dreptul de a renunța la contractul de

asigurare în cazul contractelor de asigurare pentru călătorie în străinătate.

5.4 Declarația cu privire la renunțarea la contract este

trimisă de asigurat pe adresa: Ritter , București, Str. Vasile Lascăr, Nr.209,Bl. 31A, Sc. 2, Ap. 45, Sector 2, Departamentul Call-Center, cuprinzând și documentele justificative (dovadă înstrăinării,originalul poliței și cererea cu specificarea numărului de cont IBAN).

6. Protecția datelor personale

Administratorul datelor personale ale persoanelor Asigurate este Ritter Broker de Asigurare și Reasigurare. Datele personale sunt procesate păstrând mijloacele de siguranță solicitate de legea română și respectând prevederile legii în vigoare din acest domeniu. Ritter asigură utilizatorilor posibilitatea schimbării, modificării datelor personale ale acestora precum și ridicarea obiecțiilor cu privirea la prelucrarea datelor personale (excluzând datele necesare încheierii și realizării contractului) prin intermediul paginii de internet cu ajutorul formularului aflat pe paginile www.asigura.eu sau sub formă scrisă prin trimiterea informațiilor la adresă de corespondența a Ritter Broker de Asigurare din București.

7. Reclamațiile

7.1 Reclamațiile referitoare la funcționarea paginii pot fi:

-depuse telefonic, sunând la Call – Center: 0374.600-700 sau folosind formularul aflat pe pagină de internet, accesibil la pagină de “Contact” sau de asemenea în scris la adresă Ritter , Str. Vasile Lascăr, Nr.209,Bl.31A, Sc.2, Ap.45, Sector 2, București

7.2 Reclamația depusă corespunzător trebuie să conțină cel puțin următoarele date: informații privind Utilizatorul, prenumele și numele acestuia, e-mail-lul, adresa de corespondență precum și descrierea problemei, la care se referă reclamația.

7.3 Privind rezultatul analizei reclamației,

Ritter înștiințează neîntârziat depunătorul reclamației prin intermediul poștei electronice pe adresa de e-mail oferită de utilizator. Reclamațiile vor fi analizate în termen de 30 de zile de la data primirii acestora de către Ritter.

8. Limbă

Limba întrebuințată în relațiile dintre Utilizator, Asigurator și Ritter este limba română.

9. Dreptul de autor și materiale incluse pe pagini

9.1 Dreptul de autor pentru pagină de internet, informațiile și

materialele incluse în această precum și sistemele acesteia sunt proprietatea Ritter. Folosirea paginii asigura.eu, a informațiilor și/sau o parte a acestora de către terțe persoane necesită acordul în prealabil al Ritter.

9.2 Informațiile și părți ale informațiilor incluse pe aceste

pagini sunt supuse modificărilor. Ritter își rezervă dreptul de a edita informațiile sau părți ale informațiilor incluse pe aceste pagini fără înștiințarea în prealabil a Utilizatorilor.

10. Modificări

10.1 Prezențele Termene și Condiții sunt obligatorii din data de 01.05.2015.

Acestea, cât și modificările acestuia sunt accesibile Utilizatorului prin accesarea paginii de internet.

10.2 Ritter are dreptul la modificarea unilaterală a prevederilor din prezențele Termene și Condiții.

Modificările intră în vigoare din momentul punerii la dispoziție a textului Termenelor și Condițiilor pe pagina de internet împreună cu marcarea numerică a următoarei versiuni a regulamentului. Folosirea de către Utilizatori a paginii de internet după introducerea acestor schimbări este echivalentă cu exprimarea acceptului de către aceștia precum și înțelegerea acestora.

10.3 În cazul discrepanțelor dintre Termene și Condiții

și condițiile generale de asigurare, prioritate au condițiile generale de asigurare, cu respectarea pevederilor referitoare la încheiere și dreptul de a renunța la contract.

10.4 Condiția beneficierii de serviciile oferite prin folosirea

paginii de internet www.asigura.eu este acceptarea hotărârilor prezentului Regulament.

11 . Responsabilitate

11.1 Ritter nu răspunde pentru nici o pagubă (directă sau indirectă) adusă dvs. sau oricărei alte părți,

referitoare la utilizarea acestui site și a informațiilor pe care acesta le cuprinde – de către dvs. sau altă persoană – sau orice alte pagube sau vătămări cauzate de erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie, viruși sau orice alți factori similari.

11.2 Chiar dacă a luat toate măsurile pentru ca informația prezentată pe acest site să fie exactă și corectă

, nici Ritter nu poate fi răspunzătoare de inexactități care pot apărea pe acest site. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactității, completitudinii utilității informațiilor disponibile pe acest site.

11.3 Orice link- către alte site- oferite numai

scopul unei accesibilități sporite informațiilor, iar Ritter nu își nici o responsabilitate răspundere pentru conținutul acestor site-, pentru produsele serviciile promovate comercializate prin aceste site-.

12. Disponibilitatea produselor de asigurare

Produsele serviciile menționate cadrul acestui site disponibile, numai , cetățenilor , persoanelor cu persoanelor străine cu . Prețurile celelalte informații constitui subiect de modificări fără notificare.
13. Securitatea datelor

Prin navigarea pe site-ul www.asigura.eu, Ritter Broker de Asigurare poate înregistra numai informații sau date personale oferite în mod voluntar.

Prin “date personale” se denumesc datele unice individuale, referitoare la nume, adresă, Cod Numeric Personal sau număr de telefon. Periodic, este posibil să vă solicităm prin site-ul nostru informații personale pentru a vă putea trimite materialele solicitate, a vă răspunde la întrebări sau pentru a vă putea oferi un produs/serviciu de asigurare.

Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, dvs. oferiți companiei noastre acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifică, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord că Ritter să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul site-ului nostru. Ritter nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

Conform condițiilor legale privind privind protecția datelor cu caracter personal, nu vom dezvălui fără autorizare nici o informație referitoare la clienții noștri. Pe baza consimțământului expres și neechivoc și numai în limitele legislației în vigoare, în scopul de a răspunde solicitărilor dvs. prin oferirea de noi produse/servicii, este posibil să oferim astfel de informații către terți (ex: furnizori de servicii de marketing, alți furnizori de servicii; agenții de stat, guvernamentale sau asociații din domeniul asigurărilor, atunci când legislația specifică prevede acest lucru; alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre)

Ritter Broker de Asigurare și Reasigurare SRL a dezvoltat măsuri administrative, fizice și tehnice pentru protejarea informațiilor stocate pe acest site, dar nu acceptă nici o responsabilitate sau răspundere privind securitatea datelor.

Pentru protejarea informațiilor personale, Ritter utilizează tehnologii de encriptare pentru anumite tipuri de transmișii coordonate prin acest site. Chiar dacă oferim aceste tehnologii alături de alte măsuri de protecție a informațiilor confidențiale și asigurăm securitatea corespunzătoare, nu garantăm că informațiile transmise prin Internet sunt securizate, sau că aceste transmișii nu vor fi întârziate, întrerupte, interceptate sau nu vor prezența erori, din motive care nu țin de Ritter.

Sunteți de acord că utilizatorii acestui site, precum și utilizatorii, proprietarii sau managerii altor site-uri nu pot:

Să înregistreze sau să stocheze date personale despre alți utilizatori ai acestui site;
Să încarce, să transmită prin e-mail sau prin alte mijloace orice material care conține viruși sau alte coduri, fișiere sau programe care pot întrerupe, limită sau interfera cu funcționalitatea oricărui software, hardware, bază de date sau fișier, orice echipament de comunicare care este deținut, utilizat de către Ritter.

Metode de Plată / Cum plătesc ?

Online cu card bancar prin EuPlatesc (Visa/Maestro/Mastercard).

Dacă ați ales metoda de plată ” Online prin card bancar ” este necesar să completați un formular cu informațiile despre cardul dumneavoastră în pagina securizată a procesatorului de plăți.

– Plățile cu carduri de credit/debit emise sub sigla Visa și Mastercard (Visa/Visa Electron și Mastercard/Maestro) se efectuaeaza prin intermediul sistemului „3-D Secure” elaborat de organizațiile care asigură tranzacțiilor on-line același nivel de securitate că cele realizate la bancomat sau în mediul fizic, la comerciant.
– „3-D Secure” asigură în primul rând că nici o informație legată de cardul dumneavoastră nu este transferată sau stocată, la nici un moment de timp, pe serverele magazinului sau pe serverele procesatorului de plăți, aceste date fiind direct introduse în sistemele Visa și Mastercard.

Online în rate egale fără dobândă prin card de cumpărături.

După ce veți introduce numărul de card în pagina procesatorului de plăți, sistemul va detecta automat dacă este un card eligibil pentru plată în rate, la una din băncile agreate de către magazin și va afișa o listă de unde puteți alege numărul de rate dorit.

Prin card de credit emis de BCR:

E ușor să faci cumpărături când ai CARDUL BUN DE PLATĂ de la BCR ! Ai RATE fără dobândă și bani înapoi!

Plătește prin cardul tău de credit BCR în magazinele pe website-ul www.rcalatineacas?.ro și beneficiezi de oferta standard de 2 rate fără dobândă! Mai mult, primești anual 1% bani înapoi.

Cine poate plăti în rate? Sunt înscriși automat și gratuit toți clienții care dețin unul dintre cardurile de credit BCR înrolate în Program și care, la momentul efectuării tranzacției la comercianții parteneri ai BCR, solicita facilitatea „Rate fără dobanda”. Cardurile de credit BCR înrolate în Programul de Rate cu 0% dobândă sunt:
– BUN DE PLATĂ Standard Mastercard sau Visa (inclusiv contactless)
– BUN DE PLATĂ Gold Mastercard sau Visa
– Mastercard GOLD EUR
– BCR Wizz Air Mastercard
– EPB Platinum sau World Signia Mastercard

Pentru a online cu , procesul de selectați opțiunea de „Online prin bancar” numărul de dorit. Plățile online procesate direct de către , prin intermediul platformei EuPlatesc. Sistemul de este securizat la cele standarde, inclusiv 3D Secure.

Vrei BUN DE de la BCR?

– acum pe www.bundeplata.ro
– Trimite SMS la 1780, tarif normal, cu textul „Card” vei fi contactat de către un operator bancar
– Apelează gratuit, non-stop, din orice rețea InfoBCR la numărul 0800.801.BCR (0800.801.227)
la cumpărături!
Prin card de credit emis de Alpha Bank

„Optiunea de plată în rate cu 0% dobândă prin cardul tău de cumpărături de la Alpha Bank (VISA CREDIT, VISA GOLD, COSMOTE MASTERCARD, MASTERCARD CREDIT) Noul serviciu oferit de Alpha Bank permite deținătorilor de carduri de cumpărături în lei emise de bancă să beneficieze de o soluție de plată în rate flexibilă pentru bunurile/serviciile achiziționate cu cardurile de cumpărături de la comercianții afiliați acestui serviciu.

Confort – pentru opțiunea de plată în rate nu este nevoie să aplici, să programezi în avans sau să faci rost de documente suplimentare. Trebuie doar să soliciți plata bunurilor cu cardul tău de cumpărături de la Alpha Bank în numărul de rate dorit și permis de comercianții parteneri.

Convenabil – bunuri achiziționate prin opțiunea de plată în rate cu cardul fără dobândă. Pentru bunurile astfel achiziționate, pentru a beneficia de 0% dobândă, trebuie să plătești lunar rată aferentă, egală cu costul bunurilor împărțit la numărul de luni ales pentru plată. Dacă sunt efectuate și alte tipuri de tranzacții, este necesară plata în întregime a sumei lunare datorate pentru a beneficia de dobândă 0%.

Flexibilitate – poți folosi plata în rate ori de câte ori dorești în limita liniei de credit aferentă cardului tău. Pe măsură ce rambursezi ratele lunare, sumele rambursate devin din nou disponibile pe contul tău de card.

Libertate – ești liber să folosești plata în rate în orice magazin partener; ai libertatea să alegi numărul de rate care ți se potrivește cel mai bine din maximul permis; Extrasul de cont de card emis lunar îți va arăta de fiecare dată ce rată trebuie să plătești pentru luna curentă și suma ratelor viitoare rămase de plătit, iar prin serviciul de debitare directă poți alege ca suma totală datorată sau de , fie rambursată automat din contul curent la , aceeași cu cea .”

Prin de credit emis de Transilvania (Programul Star BT)

Folosind de credit de la Transilvania, prin programul Star BT beneficiezi de fără pentru orice magazinul online.

deții un Star BT emis de Transilvania, poți 2 la 6 egale fără .

incluse program de credit Mastercard , Mastercard pentru Medici, Gold, Gold BT-Rotary Platinum.

Pentru tranzacție nu se percepe nici un comision.

multe despre programul Star BT pe www.starbt.ro.

Plată Ramburs – vei plăti la curier când primești polița.