Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară ( ASF ) este instituția care autorizează, reglementează, supraveghează și controlează entitățile care activează pe piață financiară non-bancară din România.

Înființată în anul 2013 prin preluarea și reorganizarea tuturor atribuțiilor și prerogativelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (C.S.A.) și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.), ASF contribuie la consolidarea unui cadru integrat de funcționare și supraveghere pe trei piețe care însumează peste 10 milioane de participanți.

A.S.F este autoritatea competentă la nivel național pentru aplicarea și urmărirea respectării actelor normative de directă aplicabilitate emise la nivelul Uniunii Europene, în domeniile prevăzute de prezentul act normativ, precum și pentru transpunerea și implementarea în legislația națională a acelor prevederi emise la nivelul Consiliului UE, Parlamentului UE, Comisiei Europene, precum și al altor autorități europene.

A.S.F este unică autoritate națională competentă pentru reprezentarea intereselor României în cadrul Organizației Internaționale a Comisiilor de Valori Mobiliare – IOSCO, Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe – ESMA, Autorității Europene de Supraveghere pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale – EIOPA și Asociației Internaționale a Supraveghetorilor în Asigurări – IAIS, fiind membră de drept a acestor autorități internaționale, în baza legislației internaționale aplicabile.”

Consiliul A.S.F este format din 8 membri: un Președinte, un Prim-vicepreședinte și trei Vicepreședinți responsabili de câte o piață financiară (de capital, pensii private și asigurări) și 3 membri fără mandat executiv.