NORMA nr.41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoare activitate de asigurare și/sau reasigurare

Norma nr. 38/2015 privind rezervele tehnice constituite pentru activitatea de asigurare, modul de calcul al acestora în scopul întocmirii situațiilor financiare anuale și registrul special de evidență a activelor care le acoperă

Norma nr. 37/2015 privind procedura de întocmire și eliberare a documentului de introducere în reparație a vehiculelor

Norma nr. 36/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aplicabile brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare

Norma nr. 35/2015 privind cerintele calitative stabilite de catre Autoritatea Europeans de Supraveghere pentru Asigurari si Pensii Ocupationale

Norma nr. 34/2015 privind cerințele calitative stabilite de către Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale

Norma nr. 33/2015 privind aprobarea alocării capitalului social necesar autorizării asigurătorilor ca administratori de fonduri de pensii facultative, din capitalul social aferent activității de asigurări de viață

Norma nr. 32/2015 privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natură activelor, datoriilor, capitalurilor proprii și a tranzacțiilor privind activitatea de asigurare și de reasigurare ale asigurătorilor/reasiguratorilor și brokerilor de asigurări

Norma nr. 31/2015 privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele autorizate în evaluarea activelor reprezentate de terenuri și construcții, deținute de asiguratori

Norma nr. 30/2015 privind drepturile, obligatiile si competentele administratorului special

Norma nr. 30/2015 privind drepturile, obligatiile si competentele administratorului special

Norma nr. 29/2015 privind Registrul asiguratorilor-reasiguratorilor si Registrul brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare

Norma nr. 28/2015 privind functionarea asiguratorilor supravegheati conform regimului national

Norma nr. 21/2015 pentru modificarea Normei ASF nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule

Norma nr. 20/2015 pentru modificarea si completarea Normei ASF nr.7/2013 privind forma si clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuintelor împotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor

NORMA nr. 19/30.10.2015 privind aplicarea Standardelor internationale de raportare financiara de catre societatile de asigurare, asigurare-reasigurare si de reasigurare

Lege nr. 246/2015 privind redresarea si rezolutia asiguratorilor

Lege nr. 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare

NORMA nr.16/2015 privind Fondul de garantare a asiguratilor

NORMA nr. 17/ 2015 privind cotele de contributie datorate de asiguratori Fondului de garantare a asiguratilor

Norma nr.15/2015 privind comercializarea prin mijloace electronice a contractelor de asigurare

NORMA nr.10/2015 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2015 a societatilor din domeniul asigurarilor

Lege nr.213/2015 privind Fondul de Garantare a Asigura?ilor

Lege privind Fondul de Garantare a Asigurarilor

Hot?râre nr. 19/2015 privind cota procentuala pentru contributia asiguratorilor la FPVS

Hotarâre nr. 19/2015 privind cota procentuala pentru contributia asiguratorilor la FPVS

Norma nr. 9/2015 privind autorizarea si functionarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare

NORMA nr.6/2015 privind gestionarea riscurilor opera?ionale generate de sistemele informatice utilizate de entit??ile reglementate, autorizate/avizate ?i/sau supravegheate de ASF

NORMA nr.5/2015 privind avizarea fondurilor mutuale pentru gestionarea unor riscuri în agricultur?

Norma nr. 2/2015 pentru modificarea Normei Autorit??ii de Supraveghere Financiar? nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de r?spundere civil? pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule

Norma nr.4/2015 privind încheierea exercitiului financiar 2014 pentru societatile din domeniul asigurarilor

Legea nr. 272/2013 pentru modificarea si completarea OUG nr. 98/2006, a OUG nr. 99/2006 privind institu?iile de credit si adecvarea capitalului si a Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor

Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor împotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor

Ordonanta de urgenta nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa

Legea nr. 243/2013 pentru modificarea ?i completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuin?elor împotriva cutremurelor, alunec?rilor de teren ?i inunda?iilor

Adaugat pe 2013-08-07
 • Lege nr. 139/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiara si falimentul societatilor de asigurare

  Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiara, falimentul, dizolvarea si lichidarea voluntara în activitatea de asigurari

  Legea nr. 32/2000 privind activitatea ?i supravegherea intermediarilor în asigur?ri ?i reasigur?ri – actualizare martie 2016

  Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare

  Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile în România

  Lege nr. 248/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuin?elor împotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor

  Legea nr. 162/2009 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 117/2007 pentru modificarea alin. (19) al art. 35 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurtrilor