Oferte prețuri casco online

Prezentul articol își propune să ofere informații complete privind beneficiile și tarifele asigurărilor facultative auto(CASCO), oferite de toate companiile de asigurare autorizate în acest sens de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Asigurarea auto CASCO este o poliță facultativă prin care posesorii de autovehicule se pot proteja împotriva consecințelor financiare ce decurg din producerea unor evenimente asigurate, cum ar fi avariile precum vandalismul, furtul, incendiul, daune rezultate în urma catastrofelor naturale, etc.

În cuprinsul contractului poliței de asigurare auto CASCO, cele mai importante elemente sunt: obiectul asigurării (autovehiculul), riscul asigurat (furtul, incendiul, daune rezultate în urma catastrofelor naturale), cazul asigurat, suma asigurată, prima de asigurare, precum și existența fransizei.

Prețuri casco mai ieftine fără franciză

Companiile de asigurări practică un sistem de franșiză pentru polițele CASCO. Această reprezintă partea din despăgubire suportată de asigurat în cazul unui eveniment asigurat neprevăzut. Există posibilitatea ca pentru un deținător de autovehicul, oferta CASCO să nu conțină variantă fără franșiză. Acest lucru depinzând numai de sistemul de evaluare a datelor clientului impus de asigurator.

Tarifele diferite in funcție de riscurile alese

Ni s-a părut important să detaliem elementele de risc asigurat, ca fiind cele mai importante elemente pe care le acoperă o asigurare CASCO încheiată de către asiguratori precum și tarifele practicate de aceștia.

Asiguratorii oferă despăgubiri pentru daunele provocate de:

 • AVARII ACCIDENTALE: căderea unor corpuri pe autovehicul, ciocniri, derapări/răsturnări, zgariei;
 • FURT, ca fiind:
  • furtul întregului autovehicul,inclusiv avariile constatate asupra autovehiculului găsit;
  • furtul prin efracție;
 • avariile produse în urma furtului autovehiculului;
 • FENOMENE CATASTROFICE: incendiu, trăsnet, explozie, avalanșă, alunecări de teren, cutremur, inundații, greutatea stratului de zăpada;
 • ACTE VANDALICE;
 • PIERDEREA CHEILOR;
 • CIRCULAȚIA ÎN AFARA DRUMURILOR PUBLICE;
 • ASPIRAȚIA APEI ÎN MOTOR;

Prețurile asigurării casco sunt diferite la fiecare asigurator

Există diferențe majore de la o companie de asigurări la alta în privința riscurilor asigurate și neasigurate, precum și tarifele percepute, deși produsele de asigurare oferite de companiile de asigurări au, același nume – CASCO.

De aceea, site-ul www.asigura.eu, caută cele mai bune tarife CASCO de la toate societățile de asigurări. Te ajută să compari gratuit, pe bază unui calculator de tarife CASCO, să cumperi un CASCO ieftin și te sfătuiește în privința utilizării poliței de asigurare auto facultativă.

Exemplu de calcul prețuri casco

În acest sens, vom prezența un exemplu de calcul CASCO la patru asiguratori: Allianz, Astra, Generali, Groupama.

S-a efectuat un calcul pentru un autoturism Dacia Logan înmatriculat în București, fabricat în anul 2005, având o capacitate cilindica de 1598 de cmc, o putere de 64 de kw, și o masă maximă autorizata de 1540 kg. Proprietarul autoturismului fiind o persoană fizică, necăsătorită, în vârstă de 36 de ani, având o vechime în condus de peste 5 ani, dorește să se asigure împotriva: actelor vandalice; aspirației apei în motor; pierderea cheilor; circulației în afara drumurilor publice;

În urma calculelor efectuate s-au obținut următoarele prețuri CASCO:

1)Asiguratorul Allianz Țiriac, oferă pentru o sumă asigurată de 15.260 RON, un tarif CASCO anual în valoare de 1.256 RON, o franșiză 0, pentru plată integrală.
Riscurile asigurate fiind: acțiuni mecanice(coliziuni, ciocniri, loviri, răsturnări, zgariei), fenomene catastrofice, incendiu, explozie, furt,vandalism, pătrunderea vehicolului în zone inundate. Allianz Țiriac oferă în plus clienților în schimbul aceluiași tarif CASCO și servicii de asistentă rutieră, precum și unele clauze speciale: despăgubește decesul din boală(pentru asigurat), și bunurile personale din vehicul(în limită a 600 RON/an/eveniment).

2) Asiguratorul Astra, propune pentru o sumă asigurată de 13.192 RON, un preț CASCO anual în valoare de 1.053,72 RON, o franșiză 0, pentru plată integrală.
Riscurile asigurate fiind: furt, avarii accidentale, fenomene catastrofice, incendiu, explozie,vandalism, aspirația apei în motor, pierderea cheilor,circulație în afara drumurilor publice.
Astra oferă gratuit clienților, servicii de asistentă rutieră.

3)Asiguratorul Generali, propune ca ofertă de aigurare CASCO pentru o sumă asigurată de 13.192 RON, un tarif anual 1.233 RON, calculat pentru o franșiză fixă de 100 EUR/eveniment.
Riscurile asigurate fiind: incendiu, furt, avarii accidentale, fenomene catastrofice, evenimente socio-politice, explozie , pierderea cheilor.
Generali oferă gratuit serviciul de asistentă rutieră.

4)Asiguratorul Groupama, oferă pentru o sumă asigurată de 14.429 RON, un tarif CASCO anual în valoare de 2.085,79 RON, o franșiză 0, pentru plată integrală.
Riscurile asigurate fiind: acțiuni mecanice (coliziuni, ciocniri, loviri, răsturnări, zgariei), fenomene catastrofice, incendiu, explozie, furt,vandalism, pătrunderea vehicolului în zone inundate.

În concluzie, ofertă de tarife CASCO este variată în funcție de sistemul de evaluare a datelor clientului impus de către fiecare asigurator.