Asigurări avarii și furt auto

Riscurile asigurate vis-a-vis de excluderi

Riscurile acoperite de polițele de asigurări Casco trebuie comparate întotdeauna cu excluderile menționate într-un capitol separat al condițiilor (clauzelor) de asigurare.

Excluderi (situațiile când nu se acordă despăgubiri în cadrul polițelor de asigurări Casco)

Avariile produse unui autovehicul a cărui stare de funcționare nu mai corespunde normelor de securitate a circulației sau nu are Inspecția Tehnică Periodică în perioada de valabilitate nu pot fi despăgubite.

De asemenea reparațiile improvizate sau transformările neautorizate dau dreptul asiguratorului de a refuza plata daunelor.

Costul reparațiilor datorate uzurii pieselor și subansamblelor sau defectelor de fabricație nu face obiectul despăgubirilor.

Obligațiile asiguratului

Încheierea contractelor de asigurări Casco se bazează pe declarațiile dumneavoastră referitoare la autovehiculul asigurat (date de identificare, caracteristici, stare tehnică, etc.). Orice modificare a acestor date pe parcursul perioadei asigurate trebuie comunicată în scris asiguratorului în termen de 48 de ore.

Plata primei sau a ratelor de primă de asigurare Casco la termenele precizate în poliță este o altă obligație importantă. Întârzierile la aceste plăți, peste anumite limite prevăzute în polițele de asigurări Casco (zile sau săptămâni), pot conduce la suspendarea efectelor polițelor Casco și deci pot da dreptul asiguratorului de a rezilia asigurarea și, implicit, de a refuza plata unei daune.

Anunțarea într-un anumit termen (de regulă 48 de ore) a unui eveniment este o altă obligație a cărei nerespectare poate atrage greutăți în stabilirea cauzei, întinderii pagubei și documentării procedurii de despăgubire, provocând suspiciuni din partea asiguratorului, prelungirea procedurii de despăgubire, etc.

Obligațiile asiguratorului în cadrul contractelor de asigurări Casco

Obligația de bază a asiguratorului este aceea de a plăti despăgubiri la valoarea reală a daunei și în termenele menționate în contractul de asigurare.

Prețul unei asigurări Casco

Un factor foarte important în alegerea poliței Casco îl constituie, bineînțeles, prețul. Atenție însă, nu întotdeauna asigurarea cea mai ieftină este și cea mai potrivită necesităților dumneavoastră. De regulă, polițele mai ieftine acoperă mai puține riscuri sau au mai multe excluderi.

Demn de reținut este și faptul că societățile de asigurare oferă reduceri de fidelitate primelor pentru al doilea și următorii ani de asigurare dacă nu ați solicitat despăgubiri sau dacă despăgubirile solicitate se încadrează în anumite limite.

Extinderea teritorială a companiei de asigurări

Un alt factor foarte important îl constituie, în cazul asigurărilor auto, extinderea în teritoriu a rețelei sucursalelor și filialelor societății de asigurare. Cu cât societatea este mai bine reprezentată, cu atât rapid fi procesul de constatare pagubelor de documentare despăgubirii.