Oferte asigurări casco ieftine online

Deși asigurarea CASCO este facultativă, aceasta reprezintă o asigurare de bunuri, pe baza căreia proprietarul vehiculului asigurat poate fi despăgubit, indiferent dacă daunele au fost sau nu provocate de vehiculul înscris în poliță de asigurare.

Obiectul asigurării îl constituie autovehiculele supuse înmatriculării sau înregistrării în România sau, la cererea Asiguratului, acoperirea de riscuri poate fi extinsă și în afara teritoriului României.

Riscurile acoperite de asigurarea casco

Asigurarea se încheie numai pentru riscurile prevăzute în condițiile contractului, care pot fi diferite de la o societate de asigurare la altă, cu fransizele și clauzele speciale prevăzute în acesta și în suplimentele de asigurare.

Valabilitatea poliței de asigurare începe de la ora 00:00 a zilei înscrise pe aceasta și poate înceta la oră 24:00 a ultimei zile din perioadă de valabilitate sau la data producerii unei daune totale, prin plata despăgubirii de către asigurator.

În ce privește suma asigurată, se poate stabili pe baza opțiunii asiguratului, autoturismul fiind asigurat la o valoare cât mai apropiată de cea reală. Valoarea reală este cea a autovehiculului nou, din care se scade uzură stabilită în raport de vechime. Se va luă în considerare valoarea din factură de achiziție sau prețul din cataloagele de specialitate, sumă fiind evaluată de asigurator.

Aveți opțiunea să optați sau nu pentru franciză

Majoritatea companiilor de asigurări practică un sistem de franșiză pentru polițele CASCO. Această reprezintă partea din fiecare daună (calculată că procent din suma asigurată), suportată de asigurat.

Franșiză poate fi stabilită în valoare fixă, în procent din suma asigurată sau în procent din valoarea fiecărei daune. Asigurarea cu franșiză mai mare este mai ieftină decât cea care conține o franșiză mai mică, motiv pentru care asiguratul va plăti mai puțin pentru polița CASCO, dar, în cazul unei daune, se va achita o anumită suma, în funcție de valoarea fransizei prevăzută în contract.

Dacă o poliță prevede o franșiză de 100 de euro, cu o daună evaluată la 500 de euro, atunci asiguratorul va despăgubi o contravaloare de 400 de euro.

Prima de asigurare se achită integral sau în rate la datele scadențe, conform regulilor generale.

Obligațiile asiguratului

Pe toată perioada valabilității poliței, asiguratul este obligat să ofere asiguratorului informații reale și complete cu privire la obiectul asigurării și să comunice în termen de maxim 15 zile calendaristice orice modificare survenită, făcând referire la :

  • schimbarea numărului de înmatriculare
  • schimbarea proprietarului autovehiculului
  • retragerea autovehiculului din circulație
  • numărul de înmatriculare definitiv, pentru autovehiculele înmatriculate cu număr provizoriu
  • să întrețină autovehiculul asigurat în condiții bune, efectuând revizia tehnică periodică obligatorie

În cazul producerii evenimentului acoperit prin asigurare, asiguratul este obligat să furnizeze informații precum: numele și prenumele asiguratului, numărul poliței și datele de valabilitate ale asigurării, numărul de înmatriculare și seria de sașiu înscrise în certificatul de înmatriculare, locul producerii evenimentului și numărul persoanelor implicate.

De cealaltă parte, societatea de asigurare are obligația, conform condițiilor contractuale, să achite contravaloarea daunei, exceptând franșiză și după caz, să înceapă constatarea și evaluarea daunelor la data producerii evenimentului asigurat.

Riscuri ce nu sunt acoperite de o asigurare casco
Nu sunt acoperite prin asigurare și nu se acordă despăgubiri pentru: daune de consecință, daune la părți componente, daune cauzate de trepidații în timpul mersului, daune rezultate din accidente produse că urmare a unei defecțiuni tehnice, pierderea uzuală în greutate sau uzură normală, asamblare, război, greva, confiscare, avariere din ordinul oricărui guvern sau oricărei autorități publice.

Cum se face o cerere de despăgubire casco
Cererea de despăgubire trebuie să conțină: polița în original, dovadă de plată a primei, documentul de transport, factură mărfurilor, documente care să ateste producerea daunei și actele de constatare ale poliției.

În cazul poliței CASCO pentru secțiunea avarii și furt sunt luate în considerare următoarele riscuri: incendiu, trăsnet, explozie, că riscuri generale și ciocniri, loviri sau răsturnări pentru riscurile specifice. De asemenea, se acordă despăgubiri pentru furtul autovehiculului sau al unor părți componente, pentru cheltuielile legate de transportul la atelierul de reparații și pagubele datorate măsurilor luate în timpul producerii evenimentului.

Constatarea și evaluarea pagubelor se face de asigurator împreună cu asiguratul, iar în afară țării de împuterniciții asiguratorului.

Dosarul de daune va conține: înștiințarea asiguratorului în termenul prevăzut, certificatul de înmatriculare, procesul verbal al inspectorului de daune, fotografii concludente, poliță de asigurare, actele de reparație și referatul de plată privind daună auto.