Cum puteți încheia polița RCA

Dacă ați cumpărat un autovehicul nou, polița RCA poate fi încheiată la vânzător, cu reprezentantul asiguratorului autorizat. Este recomandabil să procedați în acest fel deoarece asigurarea auto intră în vigoare imediat, autoturismul fiind asigurat chiar pe parcursul primului drum efectuat.

În cazul în care proprietarul este societatea de leasing (autovehiculul fiind dobândit în regim de leasing) obligația încheierii asigurării RCA revine acesteia.

La achiziționarea unui autovehicul second hand, asigurarea RCA a proprietarului (vânzătorului) încetează în momentul intrării în vigoare a contractului de vânzare-cumpărare. Din acest motiv este recomandabil să încheiați imediat poliță RCA proprie, astfel încât să fiți asigurat din momentul în care ați dobândit noul autovehicul. Poliția nu vă eliberează număr provizoriu până când nu dovediți că aveți asigurarea RCA.

Contractul pentru polița RCA

Contractul de asigurare auto obligatorie RCA se poate încheia la oricare din societățile de asigurare autorizate. La încheierea contractului de asigurare și plată primei, vi se va elibera o poliță RCA care atestă plata primei și perioada de valabilitate. Răspunderea asiguratorului încetează la oră 24 a ultimei zile înscrise pe asigurare, deci aveți în vedere faptul că aceasta trebuie reînnoită la expirare, prin plata primei aferente perioadei următoare pentru care optați. Altfel deveniți neasigurat și în cazul în care produceți un accident în perioada în care asigurarea RCA și-a pierdut valabilitatea sunteți direct răspunzător pentru consecințele legale și materiale produse.

Contractul încetează și în situația când autovehiculul a fost înstrăinat și ar fi recomandabil că vânzătorul să atragă atenția cumpărătorului că valabilitatea asigurării auto vechi a încetat și este necesară încheierea unei asigurări RCA noi de către noul proprietar. Proprietarul vânzător are dreptul să primească înapoi de la asiguratorul RCA partea din prima plătită în avans aferentă perioadei rămase până la expirarea valabilității contractului de asigurare. Pentru recuperarea aceastei sume, trebuie să se adreseze asiguratorului și să prezinte contractul de vânzare-cumpărare.

Răspunderea asiguratorului în cadrul contractului RCA

În situația în care valoarea daunei depășește limitele la care asiguratorul s-a angajat în schimbul primei de asigurare plătite, diferență nu este acoperită de către societatea de asigurare.

Limitele minime de răspundere ale asigurătorilor se aliniază la cele prevăzute de legislația Uniunii Europene. Societățile de asigurare pot stabili propriile limite de răspundere, mai mari decât cele minime impuse, situație în care protecția terțului păgubit va crește, dar este posibil și că tarifele de prime să fie diferențiate.

Prin urmare, atunci când comparați ofertele de tarife pentru polița RCA obligatorie disponibile pe piață, trebuie să țineți cont și de limitele în care asiguratorii RCA răspund în caz de accident.

Plata primelor de asigurare pentru polița RCA

Tarifele practicate pentru polița RCA diferă de la societate la societate și, în mod obligatoriu, sunt publicate pe paginile acestora de Internet.

Va recomandăm să analizați cu atenție ofertele de preț pentru a luă în calcul toate amănuntele, deoarece tarifele de prime sunt stabilite exclusiv de către societățile autorizate, incluzând propriile limite de răspundere practicate.

Tabelele publicate conțin prețurile practicate de societăți pentru poliță RCA începând cu 1 ianuarie până la 31 decembrie. Pe paginile de Internet ale societăților de asigurare puteți găsi tarifele valabile pentru doi ani consecutivi, ținând cont de faptul că, în situația în care asigurarea se încheie în cursul primului an (exemplu: în februarie) și asiguratul optează pentru o polița de 12 luni, polița RCA va acoperi și o perioadă din cel de-al doilea an (asigurarea va fi valabilă până în februarie anul următor celui în care a fost încheiată).

De ce să închei o poliță RCA?

În cazul în care sunteți proprietar de autovehicul și nu încheiați poliță RCA sau nu o mențineți în valabilitate săvârșiți o contravenție și sunteți pasibil de amendă de la 1000 RON la 2000 RON și reținerea certificatului de înmatriculare.

Lipsa unei asigurări auto RCA a unui proprietar de autovehicule va putea fi identificată și din baza de date la nivel național. În acest caz, veți primi o înștiințare prin care vi se va aduce la cunoștință calitatea de neasigurat și, dacă în termenul prevăzut de reglementările în vigoare, nu faceți dovada că ați încheiat polița RCA, înmatricularea autovehicului pe care îl dețineți va fi suspendată din oficiu. Legal, un autovehicul a cărui înmatriculare este suspendată nu poate fi utilizat pe drumurile publice, în caz contrar proprietarul acestuia fiind pasibil de o amendă cuprinsă între 3000 și 5000 RON.

În situația în care provocați un accident și nu dețineți o poliță RCA valabilă, persoana pe care ați prejudiciat-o este îndreptățită să solicite despăgubiri fie direct de la dvs., fie indirect, începând din 2005, apelând la Fondul de protecție a victimelor străzii (care are dreptul să recupereze de la dvs. despăgubirea plătită terțului pe care l-ați păgubit).

Paguba produsă poate ajunge la sume mari a căror plată poate depăși bugetul unei familii. Având în vedere acest aspect cel care circulă fără a avea o poliță RCA valabilă își asumă un risc enorm.